Buhalterinė apskaita

buhalterine apskaita
Buhalterinė apskaita – itin svarbi kiekvienos įmonės veiklos dalis. Buhalterinės apskaitos tvarkymas
 • Pilnai arba dalinai tvarkome įmonės buhalterinę apskaitą;
 • Ruošiame ir teikiame deklaracijas mokesčių inspekcijai, SODRAI, statistikos departamentui;
 • Sutvarkome apleistą buhalteriją;
 • Paruošiame finansinę atskaitomybę;
 • Pildome gyventojų pajamų ir turto deklaracijas;

Tvarkome AB, UAB, IĮ, MB, VšĮ buhalterinę apskaitą. Pagal poreikį galite rinktis buhalterinės apskaitos paslaugas pagal standartinį apskaitos planą, arba super apskaitos planą. Jeigu reikia indvidualaus apskaitos paslaugų sprendimo – susisiekite su mumis telefonu: +370 699 99958

STANDARTINIS PLANAS

Buhalterinės paslaugos pagal standartinis planą:

 • Pirkimų ir pardavimų dokumentų registravimas (iki 20 sąskaitų);
 • kasos dokumentų registravimas;
 • banko dokumentų registravimas;
 • avanso apyskaitų sudarymas ir registravimas;
 • ilgalaikio turto apskaita ir nusidėvėjimo skaičiavimas;
 • trumpalaikio turto suminė apskaita sandėlyje;
 • darbo užmokesčio apskaita, atostoginių ir kitų išmokų darbuotojams skaičiavimas ir įtraukimas i apskaitą;
 • priėmimas, atleidimas iš darbo, bei pažymų išdavimas.

LR Vyriausybės įstatymais numatytų deklaracijų ataskaitų ruošimas ir pildymas

 • mėnesinės SODROS ataskaitos;
 • mėnesinės ir metinės VMI deklaracijos;
 • mėnesinės, ketvirtinės ir metinės statistinės ataskaitos;
 • kitos ataskaitos ir pažymos VMI, SODRAI.

Finansinių ataskaitų sudarymas (metinis)

 • pelno (nuostolio) ataskaita;
 • pirkėjų ir tiekėjų skolų ataskaitos;
 • balansas;
 • metinės finansinės ataskaitos;
 • paaiškinamasis raštas prie metinės finansinės ataskaitos.
 • Pilnas įmonės apskaitos sutvarkymas iki 20 sąskaitų
 • Reikiamų ataskaitų pateikimas SODRAI
 • Reikalingų deklaracijų pateikimas VMI
 • Atstovvavimas įmonės VMI, SODROJE

Papildomos buhalterinės paslaugos

 • Inventorizacijos atlikimas. Skolų suderinimas su kliento pirkėjais, tiekėjais atliekant metinę skolų inventorizaciją; skolų suderinimas su VMI ir Sodra;
 • Įmonęs apskaitos politikos paruošimas;
 • Įmonės dokumentų archyvo sudarymas.

Paslaugos kaina – nuo 60,00 Eur

Parašykite mums

SUPER PLANAS

Buhalterinės paslaugos pagal super planą:

 • Pirkimų ir pardavimų dokumentų registravimas (iki 40 sąskaitų);
 • kasos dokumentų registravimas;
 • banko dokumentų registravimas;
 • avanso apyskaitų sudarymas ir registravimas;
 • ilgalaikio turto apskaita ir nusidėvėjimo skaičiavimas;
 • trumpalaikio turto suminė apskaita sandėlyje;
 • darbo užmokesčio apskaita, atostoginių ir kitų išmokų darbuotojams skaičiavimas ir įtraukimas i apskaitą;
 • darbo laiko apskaitos žiniaraščio sudarymas;
 • priėmimas, atleidimas iš darbo, bei pažymų išdavimas;
 • įsakymai, sprendimai, susirinkimų protokolai; reikalingų žurnalų pildymai
 • darbo sutarčių surašymas.
 • kelionės lapų pildymas;
 • nurašymo aktų paruošimas;
 • apskaitos registrų sudarymas.

Vyriausybės įstatymais numatytų deklaracijų ataskaitų ruošimas ir pildymas

 • mėnesinės ir metinės mokesčių deklaracijos;
 • mėnesinės SODROS ataskaitos;
 • mėnesinės VMI deklaracijos;
 • mėnesinės, ketvirtinės ir metinės statistinės ataskaitos;
 • kitos ataskaitos ir pažymos VMI, SODRAI;
 • ketvirtinė atskaitomybė bankams, lizingo bendrovėms;
 • paraiškų pildymas bankams, lizingo bendrovėms ir pan.

Finansinių ataskaitų sudarymas

 • pelno (nuostolio) ataskaita;
 • pirkėjų ir tiekėjų skolų ataskaitos;
 • balansas;
 • kapitalo pokyčių ataskaita;
 • pinigų srautų ataskaita;
 • metinės finansinės ataskaitos;
 • paaiškinamasis raštas prie metinės finansinės ataskaitos.

Atstovavimas klientui valdiškose institucijose bei kredito istaigose

 • Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (VMI);
 • Valstybinėje socialinio draudimo fondo valdyboje (Sodra);
 • Juridinių asmenų registre (JAR);
 • Bankuose ir kitose kredito institucijose;
 • Kitose kliento nurodytose įstaigose;
 • Įmonių registravimas, pertvarkymas, akcijų perleidimo įforminimas;
 • Įmonių registravimas PVM mokėtoju.
 • Pilnas įmonės apskaitos sutvarkymas iki 40 sąskaitų
 • Reikiamų ataskaitų pateikimas SODRAI
 • Reikalingų deklaracijų pateikimas VMI
 • Atstovvavimas įmonės VMI, SODROJE
 • Balanso, pelno - nuostolio ataskaitos
 • Algos skaičiavimas

Papildomos buhalterinės paslaugos

 • Inventorizacijos atlikimas. Skolų suderinimas su kliento pirkėjais, tiekėjais atliekant metinę skolų inventorizaciją; skolų suderinimas su VMI ir Sodra;
 • Įmonęs apskaitos politikos paruošimas;
 • Įmonės dokumentų archyvo sudarymas.

Paslaugos kaina – nuo 100,00 Eur

Parašykite mums

Rekvizitai


UAB ”Sayros holding“

Įmones kodas: 305687494


Dariaus ir Girėno g. 4A, Alytus (4 aukštas)


Banko sąskaitos :
SEB bankas, LT49 7044 0600 0807 6406

Kontaktai


Biuro +370 699 99958

Įmonės steigimas, pardavimas +370 699 99958


El. pašto adresas: info@verslogeneratorius.lt

Darbo laikas


I-V nuo 9 iki 18 val. be pietų pertraukos,

VI - pagal atskirą susitarimą