Straipsniai

Įmonių UAB ir MB palyginimas

Patalpinta: 2016-07-18 10:39

Įmonių UAB ir MB palyginimas

Pradedant verslą, dažnai kyla klausimas, kokią įmonę steigti, kurią teisinę formą pasirinkti, tad palyginame dvi populiariausias verslo formas, tarp kurių dvejojama labiausiai – uždarąją akcinę bendrovę (UAB) ir mažąją bendriją (MB).

Atsakomybė.

Tiek UAB, tiek MB yra ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Šių juridinių asmenų turtas yra atskirtas nuo akcininkų/narių turto. Šie juridiniai asmenys atsako pagal savo prievoles jiems nuosavybės ar patikėjimo teise priklausančiu turtu. Minėti juridiniai asmenys neatsako pagal akcininkų/narių prievoles, o pastarieji neatsako pagal juridinių asmenų prievoles, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus.

Akcininkai ir nariai.

UAB akcininkai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, kurių skaičius gali siekti iki 250. MB gali būti ne daugiau kaip 10 narių. MB nariais gali būti tik fiziniai asmenys.

Įstatinis kapitalas ir įnašai.

UAB įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 2500,00 EUR, tuo tarpu MB nario įnašu gali būti pinigai ar kitoks turtas, kurio dydžio nereglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Organai.

UAB turi turėti visuotinį akcininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą – vadovą. UAB gali būti sudaromas kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba ir kolegialus valdymo organas – valdyba. MB organai gali būti: 1) tik MB narių susirinkimas (tokiu atveju MB narių susirinkimas yra kartu ir MB valdymo organas); 2) MB narių susirinkimas ir MB vienasmenis valdymo organas – MB vadovas.

Vadovas.

Su UAB vadovu sudaroma darbo sutartis, tuo tarpu su MB vadovu sudaroma civilinė paslaugų sutartis.

Mokami mokesčiai.

UAB ir MB yra taikomi vienodi gyventojų pajamų mokesčio (GPM), pelno mokesčio, įmokų į garantinį fondą bei pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifai. UAB ir MB moka tik skirtingas socialinio draudimo įmokas.

GPM.

GPM tarifas – 15 proc.

Pelno mokestis.

Pelno mokesčio tarifas – 15 proc.

Lengvatinis 5 proc. pelno mokesčio tarifas taikomas:
  • kai vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir
  • mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų.
Ši taisyklė netaikoma:
  • Juridiniams asmenims, kuriuose tas pats dalyvis paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 proc. akcijų (dalių, pajų).

Įmokos į garantinį fondą.

Įmokų į Garantinį fondą tarifas – 0,2 proc.

PVM.

Pagal PVM įstatymą, juridiniai asmenys privalo registruotis PVM mokėtojais, jeigu gautos pajamos už parduotas prekes (suteiktas paslaugas) šalies teritorijoje per paskutiniuosius 12 mėn. yra didesnės nei 45000 Eur. Taip pat jeigu juridiniai asmenys iš kitos valstybės narės įsigyja (importuoja) prekių daugiau nei už 14000 Eur per kalendorinius metus. Juridiniai asmenys PVM mokėtojais taip pat gali tapti savanoriškai pateikę VMI prašymą ir kitus PVM registravimui reikalingus dokumentus. Standartinis PVM tarifas – 21 proc.

SODROS įmokos.

UAB ir MB moka skirtingas socialinio draudimo įmokas.

UAB

39,98 proc. = 30,98 proc. (VSD) + 9,0 proc. (PSD)

arba

41,98 proc. = 30,98 proc. (VSD) + 11 proc. (PSD), jeigu apdraustasis moka papildomą 2 proc. pensijų įmoką savo lėšomis.

MB

Nuo 2015 m. sausio 1 d. mokamos dvejopai:

a) nuo asmeniniams poreikiams išimamos sumos;

b) nuo asmeniniams poreikiams išimamos sumos, kuri negali būti mažesnė kaip minimalioji mėnesinė alga (MMA).

Nuo 2016 m. sausio 1 d. MMA yra 350 Eur, nuo 2016 m. liepos 1 d. – 380 Eur.

Pirmuoju atveju už mažųjų bendrijų narius įmokas reikia mokėti tik jeigu lėšos yra išimamos asmeniniams poreikiams. Jeigu lėšos nėra išimamos, įmokų mokėti nereikia.

Šis įmokų mokėjimo būdas mažųjų bendrijų nariams yra taikomas jeigu:
  • mažoji bendrija veikia pirmuosius metus;
  • mažosios bendrijos narys yra ne vyresnis nei 29 metų;
  • jam paskirta senatvės arba netekto darbingumo (invalidumo) pensija;
  • jeigu įmokos už narį jau sumokėtos (pvz., dirbant pagal darbo sutartį);
  • jei narys pats sumokėjo įmokas kaip individualia veikla užsiimantis asmuo (išskyrus dirbančius su verslo liudijimais).

Už visus kitus mažųjų bendrijų narius socialinio draudimo įmokas privalu mokėti nuo sumos ne mažesnės nei MMA, net jeigu lėšos asmeniniams poreikiams nėra išimamos.

Tuo atveju, kai tas pats žmogus yra kelių bendrijų narys, prievolė už jį mokėti socialinio draudimo įmokas numatyta tai bendrijai, kuri įregistruota anksčiausiai.

Jeigu mažoji bendrija veiklos nevykdo ir yra tai deklaravusi, minėtos įstatymo nuostatos netaikomos ir už tokių bendrijų narius įmokų mokėti nereikia.

2014 m. (VSD) įmokos nustatytas 26,3 proc. dydžio tarifas. Tuo atveju, kai mažosios bendrijos narys pensijų kaupime dalyvauja mokėdamas papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas savo lėšomis, VSD įmokų tarifas yra 28,3 proc.

Taip pat mokamos ir PSD įmokos. Jų tarifas 9 proc. Jos apskaičiuojamos nuo tos pačios bazės kaip ir VSD įmokos.

Jeigu mažoji bendrija laikinai nevykdo veiklos ir apie tai yra informavusi VMI arba turi likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statusą, mažųjų bendrijų nariai už save moka 9 proc. minimaliosios mėnesinės algos dydžio sveikatos draudimo įmokas, jeigu jie nepriklauso asmenims, išvardytiems Sveikatos draudimo įstatymo 17 str. 1 – 8 dalyse ir 6 str. 4 dalyje.

Apibendrinant derėtų pažymėti, jog dažniausiai verslo teisinės formos pasirinkimą nulemia planuojamos vykdyti veiklos pobūdis, verslo partnerių skaičius, poreikis pritraukti investuotojus bei planuojama valdymo struktūra.

Ar išbandėte mūsų buhalterinių paslaugų kainų skaičiuoklę?